Hvitveis.

Kvitsymre er ein heimleg, nokså lågvaksen plante som blømer om våren, og som er vanleg i det meste av landet. Han er eit kjært vårteikn som ofte dannar store matter i lauv- og barskog. Sjølv om kvitveis er giftig, åt tidlegare born både i Noreg og Sverige dei første kvitveisblomane om våren i trua på at det skulle verne mot hoggormbitt og sjukdom.

Hvitveis Anemone nemorosa L.
Creative Commons Attribution | Hanne Hegre | Reidar Elven | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.