Rød jonsokblom.

Informasjon hentet fra Bondens kulturmarksflora for Midt-Norge.

Rød jonsokblom Silene dioica (L.) Clairv.
Creative Commons Attribution | Bolette Bele | Ann Norderhaug | NIBIO Norsk institutt for bioøkonomi
Kart. Utbredelse i Norge.