Blåpigglav.

Blåpigglav ligner pigglav, men podetiene er ofte delvis nedliggende og har lukkede greinvinkler. Arten har også som regel en annen farge, grågrønn til svakt blågrønn. Den vokser på sanddyner og i heier og furuskog langs kysten.

Blåpigglav Cladonia zopfii Vainio
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.