Blåfotlav.

Blåfotlav er en sylforma eller svakt greina, slank begerlav med finsorediøs overflate. Den har overveiende gulgrønn til bleikgrønn farge, men har ofte et svakt blåaktig basisparti. Arten vokser på berg og blokker eller på død ved, og utbredelsen er noe østlig.

Blåfotlav Cladonia cyanipes (Sommerf.) Nyl.
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.