Gaffelreinlav.

Gaffelreinlav er en spinkel, slank reinlavart med overveiende to- til tredelt forgreining og gulgrønn eller sjelden grågrønn farge med brunlig innslag. Den opptrer i et belte langs kysten fra Østfold til Lofoten og er et fast innslag i kystheilandskapet.

Gaffelreinlav Cladonia ciliata Stirt
Creative Commons Attribution | Håkon Holien | Einar Timdal | NORD Universitet | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.