V7-C-1 kalkfattig og intermediær permafrost-våtmark.