Pigghuder: Pteraster militaris.

Hele slekten Pteraster, og familien Pterasteridae, har fått navnet etter ”pterus” som betyr vinge, eller fjær. Ordet gjenspeiler membranen som vever sammen en piggrekke på undersiden, og som kan minne om en vinge. 

P. militaris har klaser med pigger (paxiller) på oversiden, og det er 3-5 pigger per klase.

Pteraster militaris (O. F. Müller, 1776)
Creative Commons Attribution | Halldis Ringvold | Akvaplan-niva | Sea Snack Norway | Espen Rekdal Photography
Kart. Utbredelse i Norge.