Hoppekreps: Bryocamptus rhaeticus.

Bryocamptus rhaeticus er hverken funnet på Svalbard eller i Sør-Norge, ellers i landet har den en spredt forekomst.

Bryocamptus rhaeticus
Creative Commons Attribution | Inta Dimante-Deimantovica | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.