Hoggormedderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

I Norge har vi kun én art i familien hoggormedderkopper.

Hoggormedderkopper Segestriidae Simon, 1893
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum