Kannibaledderkopper.
  • Creative Commons Attribution | Glenn Halvor Morka

Kannibaledderkoppene er spesialisert på å spise andre edderkopper som sitter i sine egne nett.

Kannibaledderkopper Mimetidae Simon, 1881
Creative Commons Attribution | Sandra Åström | Kjetil Åkra | Norsk institutt for naturforskning | Stiftelsen Midt-Troms Museum