Binnemoseslekta.
  • Creative Commons Attribution | Kristian Hassel

Binnemosene er relativt store arter som vi helst finner på fuktig torv og jord fra lavlandet til snøleier i fjellet.

Binnemoseslekta Polytrichastrum G.L.Sm.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | Torbjørn Høitomt | John Gunnar Brynjulvsrud | NTNU Vitenskapsmuseet | Biofokus