Gebisskreps.

Gebisskreps er lett å skille fra alle andre arter tilhørende familien Chydoridae ved at den har 12–21 kraftige tenner i bakkant av ryggskjoldet. Den er vanlig og kan opptre i forholdvis høye tettheter.

Gebisskreps Pleuroxus truncatus O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.