Bolerkreps.

Navnet har bolerkrepsen fått på grunn av den kraftige antennen. Med rykkvise bevegelser forflytter den seg raskere enn noen annen vannloppe. Livet tilbringer den likevel for det meste ved bunnen der den ligger rolig mens den tar til seg føde.

Bolerkreps Latona setifera O.F.M.
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.