Møkkadamdafnie.

Møkkadamdafnie har en kort og kompakt kroppsform og bakkroppskloa har et varierende antall pigger nær basis. Den har knallrød farge og er raskt ute med å kolonisere næringsrike små pytter og dammer.

Møkkadamdafnie Daphnia pulex De Geer
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.