Harpekreps.

Harpekreps, som har navnet etter fasongen på ryggskjoldet som minner om en harpe, er en strandlevende art som er utbredt over hele landet, inkludert Svalbard. Den er meget vanlig og fins fra havnivå og opp til høyfjellet.

Harpekreps Acroperus harpae Baird
Creative Commons Attribution | Bjørn Walseng | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.