Flasslørsopp.

Flasslørsopp er en sjelden art som kjennes igjen på de hudaktige lappene på hatten, som kan minne om flass. Den vokser i kalklindeskog og kalkhasselskog, gjerne i skogkanter.

Flasslørsopp Cortinarius arcifolius Rob. Henry
Creative Commons Attribution | Tor Erik Brandrud | Egil Bendiksen | Norsk institutt for naturforskning | Katriina Bendiksen | Naturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
Kart. Utbredelse i Norge.