Grantorvmose.

Grantorvmosen vokser først og fremst i skyggefull skog. Ingen andre norske torvmoser har en videre forekomstbredde enn grantorvmose fra sør til nord, og fra lavland til snaufjellet. Hodet er tydelig femdelt med markert toppknopp.

Grantorvmose Sphagnum girgensohnii Russow
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.