Taigagullveps.
  • Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Taigagullveps er en nylig beskrevet art som tidligere gikk under navnet Chrysis mediadentata. Vertsart er murervepsen Ancistrocerus parietum og muligens også Ancistrocerus scoticus. Den ser ut til å være nokså vanlig i Norge, særlig i litt høyereliggende strøk. 

Taigagullveps Chrysis borealis Paukkunen, Ødegaard & Soon, 2014
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.