Taigagullveps.
  • Creative Commons Attribution | Arnstein Staverløkk

Taigagullveps er en nylig beskrevet art som tidligere gikk under navnet Chrysis mediadentata. Vertsart er murervepsen Ancistrocerus parietum og muligens også Ancistrocerus scoticus. Den ser ut til å være nokså vanlig i Norge, særlig i litt høyereliggende strøk. Den er ekstremt vanskelig å skille fra Chrysis impressa og Chrysis schencki, men er oftest tettere og kraftigere punktert på bakkroppen enn C. impressa. Hunnens mandibel er tykkere enn C. schencki.

Taigagullveps Chrysis borealis Paukkunen, Ødegaard & Soon, 2014
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.