Kratt-torvmose.

Utseendemessig er denne myrskogsarten mest lik sumptorvmose, men hodene er uten rosabrunlig farge. Utbredelsen strekker seg også mer mot innlandet og opp i høyden.

Kratt-torvmose Sphagnum centrale C.E.O.Jensen
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.