Gulltorvmose.
  • Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg

Gulltorvmose er en middels grovvokst art som danner løse matter med skudd i varierende farge, ofte skinnende grønnaktig gulbrune. Arten er vidt utbredt langs kysten i lavlandet og finnes på begge sider av Atlanterhavet.

Gulltorvmose Sphagnum affine Renauld & Cardot
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.