Putetorvmose.

Arten var lenge regnet som en fargevariant av rusttorvmose, men skiller seg klart genetisk fra denne, og også gjennom morfologiske bygningstrekk. Putetorvmosen har mørkere og mer hvelvede hoder og er bare funnet i områder med kystklima.

Putetorvmose Sphagnum beothuk R.E. Andrus
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.