Stripet rødbeinrovflue.

Rødbeint rovflue Neomochtherus pallipes er eneste art fra denne slekten som er representert i Norge. Disse artene er forøvrig knyttet til ørken og ørkenlignende områder. Det finnes flere søreuropeiske arter. Rødbeint rovflue ligner et slank utgave av artene i slekten Machimus. Arten har imidlertid påfallende røde bein, derav det norske navnet. Rødbeint rovflue er kun registrert én gang i Norge.

Stripet rødbeinrovflue Neomochtherus pallipes (Meigen, 1820)
Creative Commons Attribution | Øivind Gammelmo | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.