Fjelljo. NIN-3.0-T-C-LI-0-0-0-TU Substratfrie livsmedier på land.

Fjelljoen, med sin lange stjert og sin grasiøse flukt, er en sjøfugl som tar fjellet i bruk i år med gode forekomster av smågnagere. Den er en trekkfugl som tilbringer vinteren i marine områder, ofte på den sørlige halvkule.

Fjelljo Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819
Creative Commons Attribution | Jan Ove Gjershaug | Svein-Håkon Lorentsen | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.
NIN-3.0-T-C-LI-0-0-0-TU Substratfrie livsmedier på land