Blank kulegullveps.

Omalus aeneus s. l.* er en relativt vanlig art i hele Sør-Norge i busk og kratt i varme skråninger med mye død ved. Basert på DNA-strekkoding, ser denne ut til å bestå av fem atskilte arter i Norden. Tre av disse er påvist i Norge. Det ser ut til å være morfologiske forskjeller på de tre formene, som går på ulikheter i punktur på thorax og utforming av propodeum-tannen. Artskomplekset må derfor revideres. Sannsynligvis har de ulike artene preferanser blant vertsartene som er oppgitt. Dette er vedlevende graveveps i slektene Passaloecus, Pemphredon, Psenulus.

Blank kulegullveps Omalus aeneus (Fabricius, 1787)
Creative Commons Attribution | Frode Ødegaard | NTNU Vitenskapsmuseet | Norsk institutt for naturforskning
Kart. Utbredelse i Norge.