Fjellhårstjerne.

Fjellhårstjerne er karakteristisk med sin oransje hårspiss som bare er hyalin helt ytterst. Dette er også en av få arter som vokser i fjellet, der den finnes på solrike og eksponerte steder på kalkrik berggrunn.

Fjellhårstjerne Syntrichia norvegica F.Weber
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.