Engkransmose.

Dette er mosen alle snakker om og som folk ikke vil ha i plena. Den vokser i tykke matter på plener, lite gjødslede enger, veikanter og annen menneskeskapt åpen, litt frisk mark. Den har stengelblad som dekker stengelen og er uregelmessig forgreina.

Engkransmose Rhytidiadelphus squarrosus (Hedw.) Warnst.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.