Fjellgittermose.

Fjellgittermose vokser gjerne i grunnlendt kildepåvirket rikmyr i fjellet, der den danner grønne til brune tuer, ofte sammen med myrgittermose. Fjellgittermose forekommer på Dovrefjell og i Troms og Finnmark. Habitatet anses å være i tilbakegang og den er med på rødlista.

Fjellgittermose Cinclidium arcticum (Bruch & Schimp.) Schimp.
Creative Commons Attribution | Kristian Hassel | NTNU Vitenskapsmuseet | Torbjørn Høitomt | Biofokus
Kart. Utbredelse i Norge.