Tundratorvmose. Beitetorvmose.

Vokser ofte på beitepregede, rikere myrer og annen fuktig beitemark. Den kan kjennes på symmetrisk 5-delte, brunlige hoder med tydelig toppknopp.

Beitetorvmose Sphagnum teres (Schimp.) Ångstr.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.