Vortetorvmose.

Dette er Norges vanligste myrtorvmose med utbredelse fra lavlandet til opp mot snaufjellet. Navnet har den fått på grunn av et kjennetegn som kun kan observeres i mikroskop – vorteaktige utvekster som sitter tett i tett på overgangen mellom klorofyll- og vannceller på mosens greinblad.

Vortetorvmose Sphagnum papillosum Lindb.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.