Flattorvmose. Silketorvmose.

Sett ovenfra fremstår midten av hodet til silketorvmosen gjerne som et tett nøste av korte greiner som brått avløses av lengre greiner med silkeaktig glans i ytre deler av hodet. Den er en relativt vanlig art.

Silketorvmose Sphagnum flexuosum Dozy & Molk.
Creative Commons Attribution | Kjell Ivar Flatberg | NTNU Vitenskapsmuseet
Kart. Utbredelse i Norge.