På verdensbasis omfatter familien 63 slekter av løvfellende og eviggrønne busker og trær. I Norge er familien representert med to slekter: geitvedslekta Rhamnus og trollvedslekta Frangula, hver med én enkelt hjemlig art.

De to norske artene og slektene har til felles at bladene er enkle (udelte), at små blomster sitter i kvaster tett inntil kvistene og at frukten er en steinfrukt med mer enn én stein. Et viktig skille mellom slektene er at Rhamnus-arter har knoppskjell, mens slike mangler hos Frangula-arter.

Trollheggfamilien er utbredt i tempererte områder, men ikke minst i subtropiske og tropiske strøk. Mange arter er av økonomisk betydning på grunn av for eksempel spiselig frukt eller trevirke, som fargeplanter eller prydplanter.

Kilder

Plants of the World Online (POWO). Royal Botanic Gardens Kew. http://powo.science.kew.org/ Lastet ned 5.4.2022

Tutin TG (1968). Rhamnaceae. I Tutin TG mfl. (red.), Flora Europaea. 2. Rosaceae to Umbelliferae: 243–245.

Siden siteres som:

Fremstad E. Trollheggfamilien Rhamnaceae Juss. https://www.artsdatabanken.no/Pages/364622. Lastet ned <dag.måned.år>