Bukkebladfamilien omfatter seks aksepterte slekter; to er representerte i Norge: bukkebladslekta Menyanthes og sjøgullslekta Nymphoides. Slektene omfatter flerårige urter som vokser i vann (akvatiske arter, nymphaeider), med enten opprett eller krypende jordstengel, skruestilte blad som er hele eller koplete, blomster med fem begerblad og fem kronblad og frukter som er kapsler. I Norge er begge slektene representert med én art hver: bukkeblad Menyanthes trifoliata som er hjemlig, og sjøgull Nymphoides peltata som er fremmed.

Kilder

Elven R, Bjorå CS, Fremstad E, Hegre H og Solstad H (2022). Norsk flora. 8. utg. Samlaget, Oslo. 1255 s.

Plants of the World Online (POWO). Royal Botanic Gardens Kew. http://powo.science.kew.org./ Lastet ned 9.11.2023

Siden siteres som:

Fremstad E. Bukkebladfamilien Menyanthaceae Dumort. https://www.artsdatabanken.no/Pages/364564. Lastet ned <dag.måned.år>