Hva finnes rett under havoverflaten og nært land? Og hva vet du om mosdyr, svamper og sekkdyr?

Overingeniør Katrine Kongshavn ved Universitet i Bergen forteller at kunnskapsheving og mer kompetanse blant forskerne er en del av målet. Intervjuer er Tormod Igelø Ellingsen i Artsdatabanken.

I en serie forteller vi om en rekke artsprosjekter som Artsdatabanken er involvert i. Vi har nylig passert 50 000 kartlagte arter i Norge. Det kommer ikke av seg selv, men som resultat av mye og målrettet arbeid.

9000 identifiserte prøver

Det er et stort prosjekt Katrine Kongshavn og hennes kollegaer ved Universitetsmuseet i Bergen og samarbeidspartnere har jobbet med. De har ved hjelp av egne innsamlinger og samarbeid med andre samlet inn et betydelig materiale av marine virvelløse dyr fra Oslofjorden i sør til Finnmarkskysten i nord, i tillegg til Svalbard. Prøvene er tatt på hardbunn.

Totalt har prosjektet behandlet materiale fra rundt 150 ulike lokaliteter. Rundt 9000 prøver er katalogført og dokumenterer forekomst av i underkant av 700 arter av virvelløse dyr, hvorav 16 er nye for Norge.

Hva er Artsprosjektet?

I denne serien med videointervjuer ser vi nærmere på de ulike kartleggingsprosjekter som pågår nå i regi av Artsprosjektet. Artsprosjektet er Artsdatabankens satsning for å støtte kartlegging av artsgrupper vi har for lite kunnskap om. I denne videoen forteller leder for Artsprosjektet Stine Svalheim Markussen om hvordan Artsprosjektet oppstod, og hvordan det er organisert.