Mot slutten av 2023 kommer ny versjon av Natur i Norge (NiN). Versjonen får nummeret 3.0.

Med et revidert type- og beskrivelsessystem "låses" NiN versjon 2.3. Sidene vil fortsette å eksistere, men vil ikke utvikles videre. Nå settes alle ressurser inn på å få til en god beskrivelse av det som skal bli NiN 3.0, med tilhørende veiledningsmateriell.

Seks ulike faggrupper

Det vitenskapelige rådet for NiN hadde i begynnelsen av desember sitt siste møte. Rådet har siden sommeren 2018 arbeidet med den nye revisjonen. Arbeidet skjer i ulike faggrupper bestående av eksperter fra mange forskningsinstitusjoner. I alt har i overkant av 50 personer bidratt inn i de faglige diskusjonene som i 2023 vil ende opp i NiN 3.0.

Det er gjennom årene siden oppstarten blitt jobbet tematisk med systemet i ulike faggrupper:

  • marint
  • ferskvann
  • terrestrisk
  • arktisk
  • hevdintensitet
  • tre landformgrupper (geologiske landformer, torvmarksformer og elvetypologi)

Det faglige arbeidet er ledet av Rune Halvorsen ved Naturhistorisk museum, UiO. Artsdatabanken har bidratt med prosjektledelse og sekretariatsfunksjon for arbeidet.

Skrivearbeidet i gang

På det siste møtet i Vitenskapelig råd for NiN ble det faglige utviklingsarbeidet som har pågått oppsummert og avklart. Selv om det faglige arbeidet er avsluttet gjenstår mye skrivearbeid for å få endringene inn i eksisterende NiN versjon. Dette arbeidet vil pågå utover i 2023 og vil ende opp i nye nettsider og reviderte beskrivelser av alt som nå ligger ute når vi nærmer oss desember neste år.

Vi gleder oss til å ta fatt på dette arbeidet og til å vise dere det reviderte systemet mot slutten av 2023.