Evjeblomfamilien er en liten familie bestående av to slekter, Bergia og Elatine. Bergia vokser i subtropiske og tropiske strøk, og noen av de rundt 30 artene er knyttet til våtmark. Den jevnstore slekta Elatine, evjeblomslekta, er kosmopolitt i tempererte strøk, på fuktige til våte voksesteder.

Siden siteres som:

Fremstad E. Evjeblomfamilien Elatinaceae Dumort. https://www.artsdatabanken.no/Pages/338348. Lastet ned <dag.måned.år>