Naturhistorisk museum (Universitetet i Oslo), i samarbeid med Artsdatabanken, arrangerte introduksjonskurs i oppdaterte NiN-systemet i mars 2024.

Natur i Norge har gjennomgått grundige oppdateringer. NiN et unikt system som beskriver all natur i Norge, og variasjonen i denne. NiN systemet ble lansert første gang i 2009. Målet med denne siste versjonen er at systemet er forbedret og konsistent.

En solid verktøykasse

Med Natur i Norge 3.0 har vi fått et system med et standard begrepsapparat som gjør det mulig å beskrive og definere all natur på alle nivåer, fra havets bunn og de frie vannmasser til de høyeste fjelltoppene. Dette gjør det mulig å forvalte naturen ryddigere og mer oversiktlig enn før.

Se opptak av kurs

Det første introduksjonskurset i det nye systemet ble arrangert i mars 2024. Du kan se opptak fra todagers kurset her.