Fredag 1. april får Artsdatabanken ny organisering. Vi håper og tror at dette på sikt vil gjøre oss enda bedre og mer effektiv i arbeidet med å fremskaffe kunnskap om naturmangfoldet til samfunnet.

Artsdatabankens ansatte har høsten 2021 og vinteren 2022 vært i en arbeidsprosess der formålet har vært å utvikle organisasjonen med hensyn til ledelse, organisering og samarbeid innad. Prosessen har ledet frem til en ny organisering av Artsdatabanken, som vil gjelde fra 1. april 2022.

Målet har vært å holde på det som er bra i Artsdatabanken, men samtidig å få til utvikling. Så nå har vi lagt organisasjonskabalen på nytt. Dette sier direktør i Artsdatabanken, Bjarte Rambjør Heide, og fortsetter:

Arbeidet, som har involvert alle ansatte, fikk identifisert forbedringspunkter i organisering og med hensyn til hvordan vi jobbet. Jeg mener den nye organiseringen av Artsdatabanken gjør at vi over tid vil kunne levere mer kunnskap om naturmangfoldet, av enda høyere kvalitet og bedre tilpasset brukerens behov. Den gir oss også større kapasitet til strategisk tenking og til å delta i samarbeid med andre aktører, avslutter Heide.

I den samme arbeidsprosessen som har ledet frem til ny organisasjonsstruktur, har Artsdatabanken også fått utarbeidet en ny strategisk plan. Denne legger grunnlaget for organisasjonens arbeid i perioden 2022 til 2024.

Tre nye seksjoner, to avvikles

I korte trekk vil omorganiseringen føre til at de to gamle seksjonene Seksjon for arter og naturtyper og Seksjon for kart og risikovurderinger avvikles. Samtidig opprettes to nye "biologiseksjoner", som ennå ikke har fått navn. Sammensetningen av fagområder på to de to nye biologiseksjonene er endret, sammenlignet med de to som avvikles (se illustrasjon under).

Det opprettes en ny seksjon som skal være sentral i Artsdatabankens formidlingsarbeid. Heller ikke denne seksjonen har fått navn ennå.

Stabsseksjonen består som før, men mister de ansatte som jobber med kommunikasjon og grafisk design til den nye seksjonen som skal jobbe med formidling.

IT-seksjonen består også, men endrer navn til Seksjon for IKT-utvikling.

Fire nye seksjonslederstillinger

Seksjonsledere i Artsdatabanken har tidligere vært ansatt på åremål. Etter omorganiseringen går Artsdatabanken bort fra denne ordningen, og ansetter fire seksjonsledere i fast stilling. Seksjonslederstillingene er nå utlyst, og du kan se dem på Jobbnorge:

Seksjonsleder - IKT-utvikling (søknadsfrist 19.04.22)

Seksjonsleder – Biologi 1 (søknadsfrist 01.04.22)

Seksjonsleder – Biologi 2 (søknadsfrist 01.04.22)

Seksjonsleder – Formidling (søknadsfrist 01.04.22)

Slik blir Artsdatabankens organisasjonskart etter at organisering trer i kraft den 1. april 2022.