Vil du bidra i overvåkning av utbredelsen til fremmede arter i Norge? Her kan du lese beskrivelser og rapportere funn av et utvalg fremmede arter

Miljødirektoratet ønsker spesielt å få vite mer om hvor de følgende artene finnes. Informasjonen du registrerer bidrar til at vi får bedre kunnskap om hvor artene er, og hvor fort de sprer seg til nye områder. Dette er viktig kunnskap som brukes i forvaltningen av artsmangfoldet i Norge.

Planter

Marine arter

Fugler

Ferskvannsarter

Du kan lese mer om Miljødirektoratets arbeid med fremmede arter her: Fremmede arter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)