Har du sett en fremmed art? Rapporter den i artsobservasjoner.no.

Miljødirektoratet ønsker spesielt å få vite mer om hvor de følgende artene finnes. Informasjonen du registrerer bidrar til at vi får bedre kunnskap om hvor artene er, og hvor fort de sprer seg til nye områder. Dette er viktig kunnskap som brukes i forvaltningen av artsmangfoldet i Norge.

Fugler

Marine arter

Ferskvannsarter

Planter

Du kan lese mer om Miljødirektoratets arbeid med fremmede arter her: Fremmede arter - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)