Plassering i
NiN-systemet
Beskrivelse
Se full beskrivelse
Kunnskapsstatus
 • 0 1 2 3 4 5
 • 0 1 2 3 4 5
 • Variasjonsmønster
  g gradient
 • Økologisk strukturerende prosess
  S miljøstress
 • Romlig skala
  1 2-4 m
Basistrinn
 • BU-0 Glatt
  BU-a Ru
  BU-b Svært ru
  BU-c Små hulrom
  BU-¤ Store hulrom
Anvendelse i Typesystemet
Anvendelse i Beskrivelsessystemet