Artsdatabankens Vitenskapelig råd for NiN har arbeidet i tre år med et revidert typesystem som nå begynner å ta form. Først ute er ferskvannssystemene. Hopp uti og bli med på webinar 15. mars hvor det reviderte typesystemet for ferskvann presenteres!

Lanseringswebinar

 

Den 15. mars kl. 10:00–11:00 arrangerer vi et webinar for lanseringen av NiN limnisk 2.3. Sendingen er også tilgjengelig i etterkant. Klikk her for å åpne sendingen på Youtube.

I NiN limnisk 2.3 er elvebunnsystemer skilt ut som egen hovedtypegruppe.

Gjennom tre år har en egen faggruppe med eksperter fra flere vitenskapelige institusjoner (NIVA, NINA, NORCE og UiO) jobbet med å revidere typesystemet for ferskvannsdelen av NiN. Arbeidet har gitt resultater, og nå er et nytt typesystem som vil bli testet ut til sommeren klart. På Artsdatabankens nettsider kan du dykke ned i de nye typene. I denne omgang har vi fokusert på anvendelse av systemet, og nettsidene inneholder beskrivelser av hovedtyper og kartleggingsenheter. Det første du vil legge merke til er at bunnsystemene, som tidligere omfattet bunnen i både elver og innsjøer, har blitt skilt fra hverandre med en egen hovedtypegruppe for elvebunnsystemer og en egen hovedtypegruppe for innsjøbunnsystemer. Denne inndelingen fanger opp de store forskjellene i et økosystem i rennende vann kontra ett økosystem i stillestående vann.

En første versjon av en feltveileder for kartlegging ligger også klar. Denne skal testes i felt i sommer. I tilknytting til feltveilederen er det laget en metodehåndbok som sier noe om hvilke metoder og utstyr som kan benyttes når du skal kartlegge i ferskvann etter NiN. I motsetning til kartlegging på land, hvor artene er av stor betydning for å skille mellom de ulike typene, er det i ferskvann større fokus på de ulike miljøvariablene som skaper dynamikken i f.eks. et elveløp når en skal beskrive typene. Planter er likevel viktige indikatorer for en del typer, slik som i helofyttsump og undervannseng.

Veien videre

Måling av dominerende kornstørrelse er blant metodene som brukes for å bestemme typer i ferskvann, her fra feltarbeid i Atna.

Lanseringen av NiN limnisk 2.3 er en første smak på NiN versjon 3.0 som i sin helhet vil lanseres i 2023. NiN 3.0 vil inneholde en revidering av hele NiN-systemet, typene og variablene. NiN limnisk 2.3 vil testes ut i felt sommeren 2022, da med fokus på kartleggingsenhetene. Dette kan føre til noen endringer for de limniske enhetene fra versjon 2.3 til 3.0.

Vi vil fram til lansering av NiN 3.0, jobbe med å legge til rette for nye nettsider. I den forbindelsen kan det skje en del endringer. Dersom du ikke finner det du leter etter på nettsidene våre, om det er lenker som har falt ut e.l. så ta kontakt slik at vi kan hjelpe deg å finne frem.