Utslipp av vann som er overmettet med luft, f.eks. vann fra kraftverk som blir utsatt for raske trykk- og temperaturendringer