Utslipp av vann som er mye varmere eller kaldere enn normalt, f.eks. utslipp av kjølevann fra kraftverk