Utslipp av stoffer som bidrar til forsuring når de kommer i kontakt med vann, f.eks. sur nedbør