Utslipp av uorganiske miljøgifter, f.eks. utslipp av gruvevann med tungmetaller