En svært ru bunn på fast fjell, f.eks. en overflate av amfibolitt og granatførende gneis i rennende vann eller i en eksponert strandsone