Vi har nå redigert og tilrettelagt videoopptaket av lanseringskonferansen for den nye Rødlista for arter. Om du gikk glipp av seansen kan du se det hele her. Bli med Artsdatabanken på et dypdykk inn i de truede artenes verden!

Den nye Rødlista for arter ble lagt frem på en egen lanseringskonfernse den 24. november. I tillegg til Artsdatabankens presentasjon av Rødlista, innehold konferansen også en rekke interessante foredrag av noen av våre fremste eksperter på den norske artsmangfoldet. Se hele konferansen her, eller velg foredragene du er mest interessert i.

Lanseringskonferanse Rødlista for arter 2021

Velg hva du vil se (MERK: du videresendes til YouTube):

00:00 Velkommen. Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken

6:45 Statssekretærens åpningstale. Aleksander Øren Heen (Sp), statssekretæren i Klima- og miljødepartementet

17:24 Overordnede resultater. Snorre Henriksen, prosjektleder Rødlista for arter 2021 m.fl.

41:10 Kunnskapsstatus for artsmangfoldet i Norge. Hallvard Elven, NHM UiO og Stine S. Markussen, Artsdatabanken

49:59 Arealregnskap - identifisering av nyutbygde områder. Margrete Steinnes, SSB

1:04:16 Konsekvenser av arealendringer - med fokus på biller. Stefan Olberg, Biofokus

1:20:22 Skogens miljøtilstand og utvikling, og naturskog i Norge. Ken Olaf Storaunet, NIBIO

1:35:37 Hvilken betydning har naturskogen for rødlisteartene? Anne Sverdrup-Thygeson, NMBU

1:52:26 Hva er årsakene til at karplanter blir rødlistet? Heidi Solstad, Multiconsult

2:07:01 Norges villbier: trusler, rødlistestatus og tiltak. Markus Sydenham, NINA

2:21:30 Under overflaten: status og påvirkninger på marine arter. Anne Helene Solberg Tandberg, UiB

2:34:35 Hva skjer med insekter i ferskvann? Status og trender for utvalgte grupper. Øivind Gammelmo, Biofokus

2:47:26 Representanter fra ulike sektorer beskriver hvordan de legger Rødlista til grunn for sitt arbeid. Bjarte R. Heide, Artsdatabanken, byr opp Torbjørn Lange fra Klima og miljødepartementet, Geir Grønningsæter fra Landbruksdirektoratet og Terje Laskemoen fra Oslo kommune til diskusjon.

3:19:33 Klimaendringer i vårt århundre med fokus på fjellregioner og Svalbard. Inger Hanssen-Bauer, Meteorologisk institutt

3:34:45 Fjellplanter og -moser i et varmere klima. Torbjørn Høitomt, Biofokus

3:50:09 Threats to marine mammals in a time of rapid change. Kit Kovacs, Norsk Polarinstitutt

4:07:52 Avsluttning. Bjarte Rambjør Heide, direktør i Artsdatabanken