Visste du at du kan sette opp varsling av artsfunn for gårds- og bruksnummer? Se opptak av webinaret om fremmeder arter og varsling i Artskart.

Vil du ha varsel når en ny fremmed art dukker opp i din kommune? Da kan du abonnere på varslingstjenesten, og få en e-post når et nytt funn av arten blir registrert i Artskart. Blant annet kan du sette opp varsel for funn av fremmede arter - viktig for å sette inn effektive tiltak der det trengs. Du kan lese mer om hvordan du setter opp varsler på "om"-sidene i Artskart.

Mer om Fremmedsartslista finner du også her på nettsidene.

Webinaret (sendt 23. juni 2021)

Lenke til webinaret "Fremmedarter og varsling i Artskart" eller se videoen under:

Nytt: Få varsel på gårds- og bruksnummer

Hvis du vil søke, eller sette opp et varsel, i Artskart kan du begrense det til en art, en artstype eller et geografisk område. Når du skal velge geografisk område er det mulig å skrive inn et gårds- og bruksnummer. På den måten får du varsel hvis det registreres en ny art på den aktuelle eiendommen. Det er også mulig å velge kommune, fylke, tidligere fylker eller tegne opp et område i kartet selv.