Artsobservasjoner, Artsdatabankens trofaste arbeidshest, har gjennom 12 år dratt lasset og vært folkets rapporteringsverktøy for artsfunn. Nå er tiden moden for en overhaling for å tilfredsstille nye krav og ønsker.

Artsobservasjoner må forholde seg til stadig økende krav til teknologi og brukervennlighet. Versjon 2.0 av tjenesten, som er den vi bruker nå, ble lansert tilbake i 2015. Det har skjedd mye på IT-fronten siden den gang.

En suksesshistorie tross "avansert" grensesnitt

Ikke mindre enn 24 millioner funn av arter er rapportert inn til Artsobservasjoner siden oppstarten i 2008. Dette er et enormt løft for kunnskapen vår om artsmangfoldet – til stor glede og nytte for naturinteresserte og de som forvalter naturen.

Artsobservasjoner har betydd mye for mange, og tjenesten har over 10 000 brukere. Dette til tross for at den kan oppleves som et system for "viderekomne". Det sier sitt om hvor sterk motivasjonen er, når tusenvis av vanlige, naturglade mennesker likevel rapporterer artsfunnene sine i Artsobservasjoner.

Versjon 3.0 blir universelt utformet og mer brukervennlig

Gjennom årene har Artsdatabanken mottatt en rekke tilbakemeldinger med ønsker om å få gjort endringer i Artsobservasjoner. Mange forslag til bedre funksjonalitet er lagt til i systemet underveis, og feil er rettet. I 2021 vil vi imidlertid jobbe med å lage en helt ny versjon av Artsobservasjoner – versjon 3.0. Denne vil komme på plass steg for steg i 2021 og 2022, etter hvert som ulike tema blir ferdige.

Den nye versjonen skal få et enklere brukergrensesnitt som gjør det mer intuitivt å rapportere. Vi vil gjøre det lettere å komme i gang, både for nybegynnere og mer avanserte brukere. Artsdatabanken håper at dette vil føre til at enda flere tar i bruk Artsobservasjoner.

Samtidig med at Artsdatabanken gjør Artsobservasjoner lettere å bruke vil vi også gjøre tjenesten universelt utformet, slik at alle kan bruke den uavhengig av funksjonsevne. Universell utforming, som er et statlig krav, bidrar generelt til bedre brukervennlighet.

En oppgradering under panseret

Fordi Artsobservasjoner bygger på teknologi som er noen år gammel er det i tillegg behov for å gjøre forbedringer "under panseret" til den nye versjon 3.0. Artsobservasjoner har over tid blitt en kompleks tjeneste, og det er nå behov for en oppgradering for at systemet kan driftes og videreutvikles på en god måte.

De avanserte skal fortsatt få sitt

Detaljertrapportering skal fremdeles være en del av Artsobservasjoner. Brukere som jobber på et høyere biologifaglig nivå har med andre ord ingenting å frykte – de vil kunne rapportere funnene sine på et detaljnivå som i dag. Nytt i versjon 3.0, kanskje spesielt til glede for avanserte brukere, vil være funksjonalitet for å rapportere lyd og video. Det vil også bli mulig å rapportere sjekklister.