Nye arter for Norge i gruppene levermoser, bladmoser, slimsopper, eggsporesopper og rødalger

  Nye arter for Norge
Levermoser Marchantiophyta 1
Bladmoser Bryophyta 7
Slimsopper Mycetozoa 1
Eggsporesopper Oomycota 12
Rødalger Rhodophyta 1